تهویه پرسان

منشور اخلاقی سازمان

شرکت موراکو به عنوان يکی از شرکت های وارد کننده و تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در سال 1382 تأسيس گرديده ، در قالب يك شرکت خصوصی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي ، فريضه تكريم ارباب ‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسمانی مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي ‌اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت ، تمامي كاركنان خود را در اين مهم ، سهيم  و مسئول مي‌داند. بر همين اساس ، شرکت پرسان تهویه خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور ، به نحو احسن انجام دهد .